Onderwijs

Onderwijs

Kinderen zijn druk. Waar ze de energie vandaan halen? Gelijk wordt er bij een druk kind in de klas gedacht aan ADHD. Dit is niet altijd van toepassing en er is vaak verwarring over ADHD. Daarom willen wij u een beter beeld geven van ADHD.

De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn: aandachts- en concentratiestoornissen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Door deze aspecten kan ADHD voor veel problemen in de klas zorgen. De leerling zou zich niet kunnen concentreren, de aandacht voor een opdracht is snel weg, hij/zij vergeet huiswerk te maken, instructies zijn lastig op te volgen, hij/zij kan moeilijk wachten, is vaak onrustig en praat eerder dan hij/zij denkt. Bijvoorbeeld met het beantwoorden van vragen, kan de vraag nog niet eens gesteld zijn en hij/zij heeft al 5 antwoorden gegeven. Dit kan erg lastig zijn voor het kind maar het is nog lastiger voor de mensen in zijn/haar omgeving die hier rekening mee moeten houden.

Niet elke leerling heeft dezelfde problemen. Sommige punten uiten zich meer dan andere punten. Zo zijn er binnen de verschillende aspecten van ADHD een aantal gevolgen die zich bij de leerlingen voor kunnen doen. Voor een kind met ADHD kan het lastig zijn om vrienden te maken. Dit komt omdat het voor hen soms lastig is om zich te houden aan de sociale omgangsregels. Onberekenbaar gedrag zorgt ervoor dat contacten stroef kunnen verlopen. Kinderen met ADHD doen vaak alles verkeerd volgens andere mensen, hierdoor ontstaat een negatief zelfbeeld. Het is daarom ook heel belangrijk om complimentjes te blijven geven, hier knapt elk kind van op. Ook het uitvoeren van taken voor een kind met ADHD is erg lastig, dit doordat het lastig is om de aandacht erbij te houden. Daarnaast zijn leerlingen met ADHD erg bewegelijk waardoor er een motorische onrust kan ontstaan.

Op scholen wordt veel gedaan om elk soort kind te ondersteunen. Ook kinderen die extra aandacht vragen, moeten de docenten ook mee kunnen omgaan, hoe lastig dit soms ook is. Scholen veranderen mee door middel van de aanschaf van digiborden en speciale boeken voor de leerlingen. Met dit alles wordt leren steeds leuker en wil de school ieder kind goed ondersteunen.