Letselschade door gemiste diagnoses

Letselschade door gemiste diagnoses

via: spitsnieuws.nl
via: spitsnieuws.nl

via: spitsnieuws.nl

Artsen zijn mensen en kunnen dus ook fouten maken. Deze fouten kunnen echter grote gevolgen hebben voor de patiënt. Bij medische fouten kan er letselschade ontstaan doordat het slachtoffer materiële of immateriële schade heeft opgelopen. De arts of het ziekenhuis kunnen in zo’n geval vaak aansprakelijk gesteld worden, waarna je recht hebt op een letselschadevergoeding. Bij een medische fout is het duidelijk dat de fout voorkomen had kunnen worden door anders handelen van de arts. Is een gemiste diagnose ook een medische fout?

Aansprakelijkheid

Een arts kan in sommige gevallen aansprakelijk gesteld worden voor een gemiste diagnose. Een gemiste diagnose kan tot gevolg hebben dat het genezingsproces langer duurt, dat een in eerste instantie te genezen kwaal chronisch wordt, en het kan zelfs leiden tot het overlijden van de patiënt. In 2001 werd al bekend dat het aantal artsen dat aansprakelijk gesteld wordt voor het missen van kanker bij bevolkingsonderzoeken toeneemt. Onlangs zijn de onderhandelingen afgerond bij een letselschadezaak waarbij een vrouw van 48 overleed nadat de diagnose borstkanker werd gemist. Haar echtgenoot en minderjarig kind ontvangen een schadevergoeding van de verzekeraar van het ziekenhuis om de financiële gevolgen te compenseren. De man moest bijvoorbeeld minder werken om de zorg van het kind op zich te nemen. In dit geval heeft de arts zijn fout volledig toegegeven en heeft de zaak in gang gezet bij de letselschadeverzekeraar. Niet iedere arts zal zich op deze wijze opstellen na een gemiste diagnose.

Advies

Om uiteindelijk een schadevergoeding te krijgen moet aangetoond kunnen worden wat de overlevingskansen waren als de diagnose wel op tijd gesteld werd bijvoorbeeld. Daarnaast is het ook niet altijd eenvoudig aan te tonen dat het missen van de diagnose een fout van de arts was. Uitgangspunt van de rechter is vaak wat een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in die situatie gedaan zou hebben. Een deskundige uit de beroepsgroep kan gevraagd worden daarover te oordelen. Letselschadezaken zijn daardoor vaak langdurige processen waarbij veel partijen betrokken worden. Veel mensen zien daarom af van een lang en slopend proces.
Als er sprake is van letselschade door een medische fout of gemiste diagnose, is het verstandig advies in te winnen bij een letselschade specialist of –advocaat. Zij zijn op de hoogte van eerdere uitspraken van de rechter en kunnen inschatten of de zaak een kans maakt.

Have your say